Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie określenia obszarów dodatkowej deratyzacji wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu przeprowadzenia.