Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 8 czerwca 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Jerzmanowa na lata 2022-2026”.