Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie.