Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze - robotnik gospodarczy (kosiarz, konserwator) w wymiarze 1/1 etatu.