Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.