Gmina Jerzmanowa zwraca się z zapytaniem w zakresie oszacowania wartości zamówienia na opracowanie 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.