Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z gminnego zasobu nieruchomości.