Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Obiszowskiej 11 w miejscowości Jerzmanowa.