Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa nr 0050.149.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy