Obraz przedstawiający Trwa nabór na wolne stanowiska pracy

Trwa nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” LINK

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.