Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska pracy:

 1.  Główny Księgowy -  wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Kierownik Administracyjny – wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Starszy Intendent – wymiar czasu pracy: 1 etat
 4. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 6
 5. Referent -  wymiar czasu pracy: ½  etatu, liczba osób do zatrudnienia: 1
 6. Pomoc nauczyciela - wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia 4
 7. Szef kuchni – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 8. Kucharka – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 9. Pomoc kuchenna – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 10. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 11. Woźna – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 12. Pomoc nauczyciela – wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1
 13. Konserwator - wymiar czasu pracy: 1 etat, osób do zatrudnienia: 1