Obraz przedstawiający Wyniki dodatkowego naboru dzieci - Przedszkole Gminne w Jaczowie

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie informuje o wynikach dodatkowej rekrutacji dzieci do przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Jaczowie w ramach projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”.

Informacji na temat dodatkowej rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola w Jaczowie tel. 880-646-662.

https://www.jerzmanowa.com.pl/ogloszenia/wyniki-dodatkowego-naboru-dzieci-przedszkole-gminne-w-jaczowie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.