Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, urządzeń multimedilanych oraz sprzętu fotograficznego i biurowego dla szkoły podstawowej w Jerzmanowej oraz szkoły podstawowej w Jaczowie w ramach projektu pt "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.Załączniki: