Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa.