Zamawiający zmienia SIWZ - przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Zamawiający dołożył koleją pozycję do skosztorysowania w przedmiarze w związku z tym na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Postępowanie przetargowe w Biuletynie Informacji Publicznej


Załączniki: