Wójt Gminy Jerzmanowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020, który przeprowadzony będzie na terenie Gminy Jerzmanowa w terminie od 01 września do 30 listopada 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu.