Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020r. od godziny 12.00, Gmina Jerzmanowa rozpoczyna nabór wniosków ramach Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji, którego Liderem jest Gmina Polkowice.

Nabór prowadzony będzie  przez 3 miesiące i zostanie zakończony z dniem 30 września.

Formularz wniosku o udzielenie grantu wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne dokumenty dotyczące Programu udostępnione są na stronie BIP Gminy Jerzmanowa: https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/m,4989,program-grantowy-wymiana-zrodel-ciepla.html
oraz na stronie Projektu:
https://projekty.nowe.polkowice.eu/program-grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/nabor-wnioskow/gmina-jerzmanowa/

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Tel. 76 836 55 38 lub 76 836 55 43

Punkt będzie otwarty codziennie w następujących godzinach:
poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00,
wtorki w godz. 8:00-10:00,
środy w godz. 13:30 – 15:30,
czwartki w godz. 8:00 – 10:00,
piątki w godz. 11:30 – 13:30.

Pytania dotyczące naboru można również składać drogą e-mailową na adres p.woloszczuk@jerzmanowa.com.pl lub a.palichleb@jerzmanowa.com.pl. Odpowiedzi w powyższym zakresie udzielane będą również e-mailowo. Ponadto najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej www.projekty.polkowice.eu.

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej www.projekty.polkowice.eu, stąd zaleca się potencjalnym Grantobiorcom, aby na bieżąco zapoznawali się z zamieszczanymi na niej informacjami.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze.docx

2. kryteria wyboru.pdf

3. Wskaźniki realizacji.docx

4. Wniosek o udzielenie grantu.docx

5. Instrukcja - udzielenie grantu.docx

6. Wniosek o wypłatę grantu.xlsx

7. Instrukcja - wypłata grantu.docx

8. Projekt umowy o powierzenie grantu.docx

Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3.docx

Załącznik Nr 1 do Wniosku o wypłatę Grantu.docx

Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu.docx

Załącznik Nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu_v3.docx