Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizuje Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach: https://zgzm.pl/