Z powodu prac związanych z inwestycją pn.: "Przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolna w m. Jaczów" – Rozbiórką istniejącej i budową nowej kładki pieszo-jezdnej nad strumieniem Sępolna stanowiącej dojazd do posesji nr 2 oraz przebudową mostu na ul. Ruszowickiej w Jaczowie, informujemy, że od dnia

14 lipca 2023r. od godz. 7:00, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.