Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska pracy:

  1. Główny Księgowy -wymiar czasu pracy: 1 eta
  2. Kierownik administracyjny – wymiar czasu pracy: 1 etat
  3. Opiekun dziecięcy -  wymiar czasu pracy: 1 etat, liczba osób do zatrudnienia: 5
  4. Opiekun dziecięcy -  wymiar czasu pracy: ½  etatu, liczba osób do zatrudnienia: 5
  5. Pielęgniarka - wymiar czasu pracy: 1 etat
  6. Kucharz – wymiar czasu pracy: 1 etat,
  7. Pomoc kuchenna – wymiar czasu pracy: 1 etat,
  8. Osoba sprzątająca – wymiar czasu pracy: 1 etat,