• 14/09/2020

  Szacowanie wartości zamówienia na realizację usług transportowych w ramach realizacji projektu

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowa...

  czytaj
 • 14/09/2020

  Zapytanie ofertowe

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansow...

  czytaj
 • 20/08/2020

  Zapytanie ofertowe

  Gmina Jerzmanowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na d...

  czytaj
 • 06/07/2020

  Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowan...

  czytaj
 • 11/05/2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę

  Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza przetarg na wyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części. Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie - pomoce ...

  czytaj
 • 05/05/2020

  Odpowiedzi na zapytania od Wykonawców

  Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.: Wyposażenie placówek z podziałem na części. Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, naczynia i sztućce, środki ...

  czytaj
 • 29/04/2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę

  Wyposażenie placówek z podziałem na części. Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, naczynia i sztućce, środki czystości, środki pierwszej pomocy. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – spr...

  czytaj
 • 29/04/2020

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu Projektami z podziałem na części. Część 1 - Zarządzanie Projektem pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” Część 2 – ...

  czytaj
 • 24/04/2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę

  Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu Projektami z podziałem na części. Część 1 - Zarządzanie Projektem pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” Część 2 – Zarządzanie Projektem pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmano...

  czytaj
 • 06/03/2020

  Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansow...

  czytaj
 • 17/02/2020

  Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowan...

  czytaj
 • 11/02/2020

  Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa

  W ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0094/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansow...

  czytaj
 • 04/02/2020

  Informacja z otwarcia ofert - "Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów"

  Zamawiający - Gmina Jerzmanowa, działając zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamó...

  czytaj
 • 30/01/2020

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - "Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów"

  Do Zamawiającego - Gminy Jerzmanowa wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z w...

  czytaj
 • 29/01/2020

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trynie zapytania ofertowego znak: GNZ-I.271.2.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie "Raportu o stanie Gminy Jerzmanowa".

  czytaj
 • 20/01/2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

  Gmina Jerzmanowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów”. Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

  czytaj
 • 16/01/2020

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie Raportu o stanie Gminy Jerzmanowa za rok 2019 zgodnie z wymogami art. 2...

  czytaj
 • 27/12/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gmina Jerzmanowa informuje, że wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa" tj.: GEOPLAN Adrian Luszka 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 42J/14 ...

  czytaj
 • 02/12/2019

  Zaproszenie do składania ofert - „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa”

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa”.

  czytaj
 • 29/10/2019

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 602313-N-2019 ...

  czytaj
 • 11/10/2019

  Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa"

  Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa" Informacja opublikowana jest również w Biuletynie Informacji...

  czytaj
 • 07/10/2019

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa"

  Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zamieszcza poprawiony przedmiar branży drogowej.Zamawiający udostępnia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz poprawiony przedmiar branży elektrycznej. Postępowanie przetargowe dostępne...

  czytaj
 • 07/10/2019

  Zaproszenie do składania ofert na dostawy

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa". Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Pro...

  czytaj
 • 04/10/2019

  Informacja o zakończeniu postępowania na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"

  Informacja o zakończeniu postępowania na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach projektu „EDUKACJA SZANSĄ NA SPEŁNIENIE MARZEŃ W GMINIE JERZMANOWA” Nr Projektu : RPDS.10.02.01-02-0094/18, w ramach zapytania ofertowego GNZ-II.271....

  czytaj
 • 26/09/2019

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

  Gmina Jerzmanowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa" Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

  czytaj
 • 06/09/2019

  Odpowiedzi na zapytania w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

  Zamawiający - Gmina Jerzmanowa - udziela odpowiedzi na zamówienie na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"". Zadanie realizowane jest w rama...

  czytaj
 • 04/09/2019

  Odpowiedź na zapytanie w ramach zamówienia publicznego na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa””.

  Zamawiający - Gmina Jerzmanowa - udziela odpowiedzi na zamówienie na „dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa"". Zadanie realizowane jest w ramac...

  czytaj
 • 30/08/2019

  Zaproszenie do składania ofert na dostawy

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach realizacji projektu pt. "Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa". Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Pro...

  czytaj
 • 18/06/2019

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamó...

  czytaj
 • 04/06/2019

  Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

  Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.:"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa" Informacja opubli...

  czytaj
 • 29/05/2019

  Zmiana SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

  Zamawiający zmienia SIWZ - przedłuża termin składania ofert w postępowaniu. Zamawiający dołożył koleją pozycję do skosztorysowania w przedmiarze w związku z tym na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszy...

  czytaj
 • 22/05/2019

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zmiana SIWZ przedłużenie terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

  Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmienia SIWZ, przedłuża termin składania ofert w postępowaniu. Zamawiający udostępnia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami, zmianę SIWZ przedłużenie terminu składania ofert oraz ogłosze...

  czytaj
 • 21/05/2019

  Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jerzmanowa.

  Zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018.2016 ze zm.) informuję, że w 2019 roku Gmina Jerzmanowa wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar p...

  czytaj
 • 16/05/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Opracowanie planu miejscowego dla 9 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa". Załączniki:

  czytaj
 • 14/05/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego i multimedialnego oraz biurowego, w ramach projektu „EDUKACJA SZANSĄ NA SPEŁNIENIE MARZEŃ W GMINIE JERZMANOWA” Nr Projektu : RPDS.10.02.01-02-0094/18,na ...

  czytaj
 • 14/05/2019

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

  Gmina Jerzmanowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa" Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informac...

  czytaj
 • 29/04/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały". Załączniki:

  czytaj
 • 26/04/2019

  Zaproszenie do składania ofert

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie planu miejscowego dla 9 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa" Załączniki:

  czytaj
 • 08/04/2019

  Zaproszenie do składania ofert na dostawy

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, urządzeń multimedilanych oraz sprzętu fotograficznego i biurowego dla szkoły podstawowej w Jerzmanowej oraz szkoły podstawowej w Jaczowie w ramach ...

  czytaj
 • 25/03/2019

  Zaproszenie do składania ofert

  Gmina Jerzmanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Kurów Mały". Załączniki:

  czytaj